Rząd planuje konfiskować mienie Polaków i zadłużać państwo bez opamiętania – zmiana Konstytucji RP.

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄPropozycje zmian Konstytucji w Projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk numer 2263 z dnia 7. kwietnia 2022 roku), w tym po zmianach w Komisji Nadzwyczajnej na posiedzeniach 26 stycznia, 9 i 21 lutego, 8 marca oraz 12, 20 i 27 kwietnia 2023 roku (druk numer 3180), są bezprawne, naruszają obowiązujące przepisy…

Czytaj więcej