Fundacja pyta Marszałek Elżbietę Witek o projekt ustawy (druk 3238)

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ Czekamy na odpowiedź Marszałek Elżbieta Witek – poseł na Sejm RP na wniosek o dostęp do informacji publicznej, gdzie nasza Fundacja zadała pytania, jaki jest aktualny status projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze (druk 3238)… W ramach projektu Polskie Zasoby Naturalne czuwamy nad tym tematem…

Czytaj więcej