Czy w Polsce wprowadza się ACTA3? – Stop Totalnej PiSwigilacji!

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄWedług zapisów projektu ustawy „Prawo komunikacji elektronicznej”, druk sejmowy 2861/2022 Policja i osiem innych służb (Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, CBA i Krajowa Administracja Skarbowa) ma uzyskać pełny wgląd, w czasie rzeczywistym, we wszystko, co przesyłają Polacy przez komunikatory internetowe i pocztę e-mail, a…

Czytaj więcej